Mercury (Official Teaser) - Karthik Subbaraj, Prabhudeva

Produced : Kaarthekeyen Santhanam - Jayantilal Gada (pen)

CAST PRABHU DEVA, SANANTH, INDHUJA, DEEPAK PARAMESH, SHASHANK PURUSHOTHAM, ANISH PADMANABHAN

STORY/ SCREENPLAY/ DIRECTION - KARTHIK SUBBARAJ

PRODUCED BY - KAARTHEKEYEN SANTHANAM - JAYANTILAL GADA (PEN)

CO PRODUCERS - KAL RAMAN, S.SOMASEGAR, KALYAN SUBRAMANIAN, DHAVAL JAYANTILAL GADA, AKSSHAY JAYANTILAL GADA

CINEMATOGRAPHY - S.THIRUNAVUKKARASU

MUSIC - SANTHOSH NARAYANAN

EDITING - VIVEK HARSHAN

up