HURE PUJARAN TARA SOOR NI (Official Trailer) - Jignesh Kaviraj,Chini Raval

Movie - Hu re Pujaran Tara Soor Ni

Starring - Jignesh Kaviraj Barot, Chini Raval, Jyoti Sharma, Jitu J Pandya, Sunny Khatri Sam, Guru Patel

DOP : Hitesh Poonam Beldar, Lalji Beldar

Music : Mayur Nadia

Editor : Ghansyam Tadaviya

Director - Bhagvan Vaghela

Producer - Bhagvan Vaghela

up