02 Apr 2020, 08:49 am By See Latest Desk

EGO Movie Theatrical Trailer

Starring: Aashish Raj, Simran and Diksha Panth

Music: Sai Kartheek

Directed: RV Subrahmanyam

Produced: Vijay Karan, Kaushal Karan & Anil Karan