02 Apr 2020, 03:47 am By Neha Sinha

Presenting the official trailer of Guns of Banaras. Cast - Karann Nathh, Nathalia, Shilpa Shirodkar Ranjit, Zarina Wahab, Abhimanyu Singh, Ganesh Venkatram & Dr Mohan Agashe Production House - Dashaka Cinema Company Producers - Ashok Munshi, Shaina Nath & Rakesh Nath Director - Shekkhar Suri